II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza

  • Nazwa firmy

    II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza

  • Nazwa skrócona

    II LO

  • Adres

    ulica: ul. Sikorskiego 3, 11-500 Giżycko

Branża
Dyrektor - Ewa Downar

Szkoła publiczna (jednostka budżetowa)

Organem prowadzącym Liceum jest Powiat Giżycki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Liceum jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Liceum prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na etapie nauczania obejmującego klasy I - III (na podbudowie gimnazjum). Zajęcia są organizowane przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek : 7-15