I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego

  • Nazwa firmy

    I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego

  • Nazwa skrócona

    I LO

  • Adres

    ulica: ul. Traugutta 1, 11-500 Giżycko

Branża
Dyrektor - Iwona Rosa

Szkoła publiczna (jednostka budżetowa)

Organem prowadzącym Liceum jest Powiat Giżycki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Liceum jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Liceum prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na etapie nauczania obejmującego klasy I - III (na podbudowie gimnazjum). Zajęcia są organizowane przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Dodatkowe adresy e-mail:
dyrektorlo1@gizycko.edu.pl
kierowniklo1@gizycko.edu.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek : 8-15:30