Hulajnogi elektryczne. O nowych przepisach informuje Straż Miejska

W czwartek 20 maja, wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące użytkowników elektrycznych hulajnóg, deskorolek czy tzw. segwaye'ów. Najważniejsze zmiany dotyczą maksymalnej prędkości - 20 km/h, oraz tego, że kierujący hulajnogą elektryczną mogą korzystać głównie z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Osoby, poniżej 18 roku życia, muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci w wieku do 10 lat mogą jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.
 

Najważniejsze zmiany zebrał poniżej komendant Straży Miejskiej Maciej Ambroziak.


 


ELEKTRYCZNE HULAJNOGI


Od 20 maja elektryczną hulajnogą - "(…) pojazdem napędzanym elektrycznie, dwuosiowym, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczonym do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe" - mogą jeździć wszyscy pełnoletni oraz niepełnoletni posiadacze karty rowerowej lub prawa jazdy kat. AM, A1, B1, T. Dzieci, które jej nie posiadają, także młodsze niż 10-letnie, mogą używać elektrycznej hulajnogi tylko w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.
Użytkownik elektrycznej hulajnogi:
 • Ma jeździć trzeźwy. Za korzystanie z niej pod wpływem alkoholu grozi grzywna.
 • Ma korzystać z drogi dla rowerów lub pasa dla rowerów – z maksymalną prędkością 20 km/h.
 • Gdy nie jest to możliwe, ma poruszać się jezdnią, jeśli dozwolona prędkość ruchu na niej nie przekracza 30 km/h (np. w strefie zamieszkania).
 • Jeśli nie ma drogi rowerowej, może też jechać chodnikiem, ale z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych.
 • Nie może nikogo przewozić (jechać z pasażerem).
 • Na chodniku ustępuje pierwszeństwa pieszym.
 • Ma sygnalizować zamiar skrętu kierunkowskazem lub wystawieniem ręki.
 • Podczas wyprzedzania innych uczestników ruchu ma zachować odstęp 1 m.
 • Ma parkować hulajnogę w wyznaczonych do tego miejscach. Jeśli ich nie ma, można zostawić ją równolegle do przebiegu jezdni na bardziej oddalonym od niej skraju chodnika (należy pozostawić przynajmniej 1,5 m szerokości chodnika).
 • W strefie zamieszkania kierujący stosuje zasadę prawej ręki.

Za niestosowanie się do przepisów oczywiście będą kary. Za jazdę po chodniku z prędkością wyższą niż charakterystyczna dla poruszania się pieszych grozi grzywna lub nagana. W praktyce może to być więc od 20 do 5000 zł, a o wysokości kary zdecyduje policjant.
Grzywna będzie groziła również za jazdę elektryczną hulajnogą pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. W takiej sytuacji nie trzeba będzie jednak obawiać się utraty prawa jazdy. Niewłaściwie zaparkowana hulajnoga będzie mogła być odholowana na koszt właściciela. Wówczas trzeba będzie zapłacić 80 zł za samo odholowanie i 13 zł za każdy dzień postoju na wyznaczonym parkingu.
Za korzystanie z elektrycznych hulajnóg bez odpowiednich uprawnień w przypadku osób do 16. roku życia włącznie odpowiedzialnością zostaną obarczeni rodzice. W przypadku 17-latków sprawa będzie trafiała przed sąd dla nieletnich.
 
URZĄDZENIE TRANSPORTU OSOBISTEGO (UTO)
To również zupełnie nowa kategoria urządzeń wpisana do znowelizowanego Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z definicją jest to "(…) pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe". Chodzi więc o elektryczne deskorolki czy tzw. segwaye. Mogą nimi jeździć wszyscy pełnoletni oraz niepełnoletni posiadacze karty rowerowej lub prawa jazdy kat. AM, A1, B1, T. Dzieci, które jej nie posiadają, także młodsze niż 10-letnie, mogą używać elektrycznej hulajnogi tylko w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.
Użytkownik UTO:
 • Ma jeździć trzeźwy. Za korzystanie z niego pod wpływem alkoholu grozi grzywna.
 • Ma korzystać z drogi dla rowerów lub pasa dla rowerów (ruch prawostronny, prędkość do 20 km/h).
 • Jeśli jest to niemożliwe, może jechać chodnikiem z prędkością zbliżoną do pieszych.
 • Jadąc chodnikiem, ustępuje pierwszeństwa pieszym.
 • Nie może nikogo przewozić, ciągnąć czy holować.
 • Ma sygnalizować zamiar skrętu kierunkowskazem lub wystawieniem ręki.
 • Podczas wyprzedzania innych uczestników ruchu ma zachować odstęp 1 m.
 • Ma parkować UTO w wyznaczonych do tego miejscach. Jeśli ich nie ma, można zostawić je równolegle do przebiegu jezdni na bardziej oddalonym od niej skraju chodnika (należy pozostawić przynajmniej 1,5 m szerokości chodnika).

Za niestosowanie się do przepisów oczywiście będą kary. Za jazdę po chodniku z prędkością wyższą niż charakterystyczna dla poruszania się pieszych grozi grzywna lub nagana. W praktyce może to być więc od 20 do 5000 zł, a o wysokości kary zdecyduje policjant.
Grzywna będzie groziła również za jazdę elektryczną hulajnogą pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. W takiej sytuacji nie trzeba będzie jednak obawiać się utraty prawa jazdy. Niewłaściwie zaparkowana hulajnoga będzie mogła być odholowana na koszt właściciela. Wówczas trzeba będzie zapłacić 80 zł za samo odholowanie i 13 zł za każdy dzień postoju na wyznaczonym parkingu.
Za korzystanie z elektrycznych hulajnóg bez odpowiednich uprawnień w przypadku osób do 16. roku życia włącznie odpowiedzialnością zostaną obarczeni rodzice. W przypadku 17-latków sprawa będzie trafiała przed sąd dla nieletnich.
 
URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE RUCH
Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadziła również pojęcie urządzenia wspomagającego ruch. Jest to "(…) urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni". Chodzi więc o tradycyjną hulajnogę, deskorolkę, rolki czy wrotki. Nowe przepisy nie narzucają tu żadnych ograniczeń wiekowych. Nie trzeba też żadnych uprawnień. Przepisy wymagają jednak trzeźwości.
Osoba korzystająca z urządzenia wspomagającego ruch:
 • Korzysta z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów (obowiązuje ruch prawostronny).
 • Podczas jazdy chodnikiem obowiązuje prędkość zbliżona do prędkości pieszych.
 • W strefie zamieszkania korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem (zawsze).
 • Musi jednak ustępować pierwszeństwa pieszym.
 • Przy przekraczaniu jezdni można korzystać zarówno z przejścia dla pieszych lub przejazdu rowerowego.

 
Fot. pixabay.com
Na podstawie informacji M. Ambroziak | Komendant Straży Miejskiej w Giżycku