GTBS | Mieszkanie do wynajęcia

Giżyckie  Towarzystwo Budownictwa  Społecznego  Sp. z o.o. informuje o możliwości wynajęcia lokalu mieszkalnego przy ul. Nowowiejskiej. 

Blok

 

Szczegóły:

  •  adres lokalu: ul. Nowowiejska 29,
  • powierzchnia mieszkalna lokalu: 65,80, m²,
  • lokal składa się z: 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki + wc oraz piwnicy,
  • aktualny czynsz (bez opłaty za media): 987 zł /m-c.

Kaucja zabezpieczająca: 11 844 zł
Termin przyjmowania wniosków: 26 czerwca 2023 r.


 

Wnioski można wysłać pocztą, pozostawić w skrzynce na listy GTBS lub bezpośrednio w biurze GTBS przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12  Biuro czynne we wtorki od 12.30 do 15.30  

 

Wnioski można pobrać ze strony internetowej UM w Giżycku - zakładka BIP Giżyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. lub bezpośrednio w biurze GTBS przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 we wtorki w godzinach 12.30- 15.30.  

 

Kontakt: 607 776 421  

 

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym ogłoszeniem należy się kontaktować tylko i wyłącznie z Giżyckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.