Projekty realizowane z funduszy krajowych

Projekty realizowane z funduszy krajowych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Granty Marszałka Województwa dla ROD w 2022 r.

Fala

Logo Warmia i Mazury

Gmina Miejska Giżycko realizuje zadanie pn.: „Budowa rozdzielni elektrycznej i wymiana skorodowanych rozdzielni zasilających działki” ROD im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku w ramach uzyskanych środków z konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2022 r. W związku z wnioskowaniem i realizacją powyższego zadania Gmina zawarła porozumienie z Polskim Związkiem Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zadanie będzie realizowane do dnia 30 listopada 2022 r. Celem zadania jest poprawa infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych poprzez rozbudowę i wymianę instalacji elektrycznych. Wykonane prace w sposób znaczący poprawią bezpieczeństwo użytkowników korzystających z działek. Poprzez realizację działań wpływających na stan istniejącej infrastruktury technicznej i rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych promowane są działania związane z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych. Jest to zachęta do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, korzystania z obszarów zielonych i jednoczenia społeczności lokalnych.

 

Powyższe zadanie zostało zrealizowane przy udziale pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 15 000 zł. Opłacono ze środków gminy w kwocie 3 000,60 zł. Pozostałe środki stanowią wkład własny ROD.