Granty dla poradni | Spotkanie 14 kwietnia

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu "Regranting Organizacji Poradniczych", którego celem jest wsparcie placówek realizujących poradnictwo dla różnych grup społecznych. Spotkanie odbędzie się online w piątek, 14 kwietnia 2023 r. o godzinie 16:30

Do spotkania można dołączyć przez link: meet.google.com/yix-avpp-pcm

W ramach programu udzielimy do 40 dotacji w kwotach od 10 000 do 20 000 zł, skierowanych do organizacji działających na terenie całego kraju, które nie mają możliwości samodzielnego zaciągania zobowiązań. Udział w konkursie stanowi znaczące wsparcie dla podmiotów oraz ich działań, umożliwiając kontynuację i rozwój istotnych usług poradnictwa.

W trakcie trwania programu będziemy prowadzić działania edukacyjne mające na celu wsparcie członków organizacji oraz rozwój kompetencji, które mogą być wykorzystane w dalszej działalności.

Wnioski o dotacje mogą składać:
1. Uniwersyteckie poradnie prawne,
2. Diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych,
3. Organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej.

Zdajemy sobie sprawę z istotnej roli, jaką odgrywają organizacje poradnicze w naszym społeczeństwie, dlatego pragniemy wpłynąć pozytywnie na ich funkcjonowanie i wspieranie osób potrzebujących z całej Polski.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym oraz zgłoszenia swojej organizacji do konkursu. 

Z wyrazami szacunku,
Zespół Projektu

 

Plakat