Granty 2024 | Podział środków z zakresu sportu i kultury fizycznej

19 lutego 2024 r. Burmistrz Giżycka zatwierdził podział środków finansowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w 2024 r. z zakresu sportu i kultury fizycznej. Kwota rozdysponowana na poszczególne projekty wyniosła 438 000,00 zł. 

Szczegóły podziału środków określa Zarządzenie nr 1338/2024 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 19 lutego 2024 r. Jednocześnie informujemy, że planowany jest II konkurs grantowy w zakresie sportu i kultury fizycznej na kwotę 100 000 zł.

 

NGO grafika