Granty 2023 | Podział środków ochrona zwierząt, ekologia, pomoc społeczna, ochrona zdrowia

22 grudnia 2022 r. Burmistrz Giżycka zatwierdził podział środków finansowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w 2023 r. z zakresów: ochrony zwierząt, ekologii, pomocy społecznej, ochrony zdrowia.

 

Kwoty rozdysponowane w poszczególnych kategoriach:

  • ochrona zwierząt – 140 000 zł
  • ekologia – 37 500 zł
  • pomoc społeczna – 72 500  zł
  • ochrona zdrowia – 100 000 zł

 


Zarządzenie nr 1059/2022

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2023 r., z zakresów:
ochrony zwierząt, ekologii, pomocy społecznej, ochrony zdrowia.

           

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w konkursach na realizację zadań publicznych z zakresów: ochrony zwierząt, ekologii, pomocy społecznej, ochrony zdrowia w 2023 roku, ustalam podział środków finansowych na realizację tych zadań, jak następuje:

 

  1. Ochrona zwierząt – 140 000,00 zł

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota  dotacji

Punktacja

Przyznana kwota dotacji

1.

Fundacja W Podróży

Zagrożone gatunki a odpowiedzialna konsumpcja

14 900,00 zł

31,8

14 900,00 zł

2.

Stowarzyszenie Miłośników Mazurskiej Przyrody

Giżycka Konferencja Ornitologiczna

9 900,00 zł

31

9 900,00 zł

3.

Giżyckie Stowarzyszenie Brat Kot

Program Kociętnik 2023

140 000,00 zł

20,8

107 100,00 zł

4.

Fundacja Masz Tę Moc

Dzieciaki szanują psiaki - zajęcia edukacyjne z psem w giżyckich placówkach oświatowych

18 100,00 zł

20

8 100,00 zł

 

  1. Ekologia – 37 500,00 zł

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota  dotacji

Punktacja

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie "Przyjaciół Radosnych Dzieci"

„Przedszkolaki o przyrodę dbają i działania ekologiczne wspierają" - podniesienie jakości ekologicznej edukacji przedszkolnej II edycja

4 127,00 zł

33,3

4 127,00 zł

2.

Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku

Środowisko ponad wszystko

13 040,00 zł

31

8 000,00 zł

3.

Fundacja W Podróży

Mali Odkrywcy - rozwój talentów oraz zainteresowań uczniów przez podróże i edukację ekologiczną

14 900,00 zł

30,7

7 000,00 zł

4.

Klub Płetwonurków Płetwal

Sprzątanie Kanału Łuczańskiego

18 240,00 zł

30,3

9 000,00 zł

5.

Stowarzyszenie Miłośników Mazurskiej Przyrody

Mewa, czy rybitwa? Rejs ornitologiczny po mazurskich jeziorach

4 700,00 zł

25,3

3 500,00 zł

6.

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Podwodne sprzątanie Portu Ekomarina Giżycko

15 850,00 zł

24,7

5 873,00 zł

 

  1. Pomoc społeczna – 72 500,00 zł

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota  dotacji

Punktacja

Przyznana kwota dotacji

1.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie usamodzielnienia się

34 978,34 zł

32,2

34 978,34 zł

2.

Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół "Tulipany"

Opiekun potrzebny od zaraz

10 020,00 zł

27,2

10 020,00 zł

3.

Fundacja Arwena

Trzy Gwiazdki – święta międzypokoleniowe

19 000,00 zł

26

12 000,00 zł

4.

Fundacja SPOKO

Od wykluczenia do aktywizacji. Cykl warsztatów kompetencji społecznych "MUSZĘ-MOGĘ-CHCĘ"

15 900,00 zł

20,8

8 000,00 zł

5.

Fundacja Masz Tę Moc

Razem możemy więcej- ułatwienie dostępu do różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Miejskiej Giżycko

31 595,00 zł

17,6

7 501,66 zł

 

  1. Ochrona zdrowia – 100 000,00 zł

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota  dotacji

Punktacja

Przyznana kwota dotacji

1.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

24 000,00 zł

32,5

21 060,00 zł

2.

Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół "Tulipany"

Organizacja i realizacja rehabilitacji ruchowej i logopedycznej 2023

21 850,00 zł

31,5

18 000,00 zł

3.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa

12 000,00 zł

30,5

9 000,00 zł

4.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Giżycka

8 500,00 zł

29,75

5 000,00 zł

5.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych - "Podaruj dziecku radość" przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku

"NASTOLETNI STRAŻNICY EMOCJI" - terapie realizowane przez pedagogów specjalnych - trening psychoedukacyjny w zakresie pomocy emocjonalnej dzieciom w okresie dojrzewania

10 000,00 zł

28

5 800,00 zł

6.

Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku

Ja i moje zmysły - stymulacja wielozmysłowa według pór roku

15 469,00 zł

27,75

9 000,00 zł

7.

Giżycki Klub Sportowy Niewidomych Kormoran

„Pływając w ciemności”- rehabilitacja na basenie dla osób niewidomych i słabowidzących

2 600,00 zł

27

1 300,00 zł

8.

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "SZANSA"

Robimy wszystko by byli coraz lepsi, a są tylko bardziej smutni - depresja u dzieci i młodzieży - konferencja

5 900,00 zł

26,75

3 300,00 zł

9.

Fundacja Rozwój

Trening umiejętności społecznych dla przedszkolaków

10 250,00 zł

26,5

5 500,00 zł

10.

Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego, Ośrodek w Wilkasach jako jednostka terenowa Akademickiego Związku Sportowego

Odchudzamy Giżycczan 2023

10 800,00 zł

26,25

5 700,00 zł

11.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych - "Podaruj dziecku radość" przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku

Mówię, ale nie wszyscy mnie rozumieją!

8 600,00 zł

26

4 000,00 zł

12.

Stowarzyszenie "Przyjaciół Radosnych Dzieci"

Twórczy przedszkolak

7 750,00 zł

26

3 500,00 zł

13.

Giżyckie Stowarzyszenie "Amazonek"

Dbaj o formę fizyczną

1 280,00 zł

26

640,00 zł

14.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niesłyszących „Nie Migaj Się”

Kompleksowy program słuchowy- zajęcia rewalidacyjne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

8 200,00 zł

25,25

3 900,00 zł

15.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddz.Rejonowy Giżycko

Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni

7 020,00 zł

24,25

2 000,00 zł

16.

Giżyckie Stowarzyszenie "Amazonek"

Kobieta To Siła

900,00 zł

23,5

300,00 zł

17.

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "SZANSA"

III Ogólnopolski przegląd zespołów muzycznych "GIŻYCKA FABRYKA DŹWIĘKÓW"

7 730,00 zł

23

2 000,00 zł

 

 

                               

 

§  2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

 

Zarządzenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej