Granty 2023 | Podział środków: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16 stycznia 2023 r. Burmistrz Giżycka zatwierdził podział środków finansowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w 2023 r. z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Kwota zatwierdzona na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 125 000 zł.


Zarządzenie nr 1080/2023

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2023 r. 

z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.                                                       

                                                

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2023 roku, ustalam podział środków finansowych na realizację tych zadań, jak następuje: 

  1.  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 125 00,00 zł

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota  dotacji

Punktacja

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku

Poznajemy mazurskie tradycje

6 400,00 zł

30

6 400,00 zł

2.

Stowarzyszenie Miłośników Mazurskiej Przyrody

Wystawa fotografii przyrodniczej „Dzikie Mazury w obiektywie mieszkańców Giżycka"

6 000,00 zł

28,25

5 800,00 zł

3.

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko-Francuskiej

Koncert muzyki i piosenki francuskiej z okazji  „Święta młodego wina Beaujolais Nouveau 2023"

4 800,00 zł

28

4 400,00 zł

4.

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski

XXII Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej - 2023

23 000,00 zł

28

22 000,00

5.

Fundacja Teatr IOTA

Wybrałem imię - Wybiorę wszystko

13 900,00 zł

27,5

8 600,00 zł

6.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddz. Rejonowy Giżycko

Dzień Seniora

950,00 zł

27

600,00 zł

7.

Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku

Weekend z kulturą i tradycją ukraińską

15 000,00 zł

27

8 000,00 zł

8.

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury

Organizacja drugiej edycji Festiwalu GOLAS - Giżyckiej Otwartej Letniej Akademii Sztuki

15 000,00 zł

27

8 000,00 zł

9.

Stowarzyszenie Operetka Wrocławska

Koncerty na WYNOS!

12 000,00 zł

26,75

3 500,00 zł

10.

Fundacja Na Rzecz Kultury i Sztuki AVANGART

Koncert w ramach VIII Mazurskiego Festiwalu Operowego BELCANTO

19 240,00 zł

26,25

5 000,00 zł

11.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddz. Rejonowy Giżycko

Powitanie lata

1 500,00 zł

26,25

500,00 zł

12.

Fundacja Sztuk Krytycznych

Giżycka Fala - kontynuacja spotkań śpiewaczych

28 500,00 zł

26,25

8 000,00 zł

13.

Fundacja W Podróży

Podróż w czasie czyli spotkanie z innymi kulturami

14 900,00 zł

26

4 000,00 zł

14.

Fundacja Teatr IOTA

Teatr IOTA - prezentacje 2023

13 880,00 zł

26

4 000,00 zł

15.

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski

Rocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ Ukrainę

12 000,00 zł

26

3 500,00 zł

16.

Fundacja Teatr IOTA

Scena SŁOWA 2023

7 460,00 zł

25,5

2 000,00 zł

17.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddz. Rejonowy Giżycko

Światowy Dzień Inwalidy

1 380,00 zł

25,25

500,00 zł

18.

Fundacja Przełom

Mazurskie inspiracje

4 360,00 zł

25,25

1 200,00 zł

19.

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko-Francuskiej

Spotkanie z historią najnowszą „Francuzi w naszym mieście"

1 023,00 zł

25

500,00 zł

20.

Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska

Cztery Pory Roku z Literaturą w Giżycku

17 370,00 zł

25

5 000,00 zł

21.

Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci"

Przedszkolaki i Seniorzy kulturalne cele mają, tradycje regionu Warmii i Mazur wspólnie poznają

15 053,55 zł

25

4 000,00 zł

22.

Szwungszajba

Plenery nad jeziorem Niegocin

7 800,00 zł

24

2 000,00 zł

23.

Fundacja ST.ART

Sylwetki. Realizacja filmów o Andrzeju Morawskim oraz Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Giżyckiej

20 233,00 zł

23,75

5 000,00 zł

24.

Mazurska Fundacja Sztuki Art Progress

Sztuka to emocje. Poczuj je – Cykl 3 Wystaw

12 250,00 zł

23,75

3 500,00 zł

25.

Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska

Spotkania z historią „Od niemieckiego Loetzen do polskiego Giżycka"

5 744,00 zł

23,5

2 000,00 zł

26.

Mazurska Fundacja Sztuki Art Progress

Powstanie Galerii Sztuki Schron Giżycko - Otwarcie Sezonu Turystycznego Majówka 2023

55 350,00 zł

21,5

4 000,00 zł

27.

Mazurska Fundacja Sztuki Art Progress

Wystawa Lotzen - Łuczany - Giżycko w Noc Muzeów 2023 Galeria Sztuki Schron

37 000,00 zł

21,5

3 000,00 zł

 

 § 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                      Burmistrz Miasta Giżycka

                                                                                /-/

                                                                                  Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

Zarządzenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej