Granty 2022 | Podział środków

Burmistrz Miasta Giżycka zatwierdził podział środków finansowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w 2022 r. z zakresów:

 

- ochrony zwierząt,

- ekologii,

- opieki społecznej,

- ochrony zdrowia,

- sportu i kultury fizycznej,

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- dofinansowania szkolenia sportowego.

 

Linki do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku z podziałem grantów:

 


  Kwoty rozdysponowane w poszczególnych kategoriach:

  • ochrona zwierząt – 140 000 zł
  • ekologia – 37 500 zł
  • opieka społeczna – 32 237,56  zł
  • ochrona zdrowia – 100 000 zł
  • sport i kultura fizyczna – 125 000 zł
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 125 000 zł
  • dofinansowanie szkolenia sportowego– 312 500 zł

Zestawienie wszystkich złożonych ofert:

 

Dofinansowanie otrzymało łącznie 103 oferty.

 

 

Opracowała: K. Pomichowska