GRANTY 2022 – NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWYCH

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza nabór na członków komisji konkursowych do opiniowania i rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 z zakresów:

  • sportu i kultury fizycznej,
  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  • ochrony zdrowia,
  • opieki społecznej,
  • ochrony zwierząt,
  • ekologii,
  • dofinansowania szkolenia sportowego.

Termin składania formularzy: do 28 stycznia 2022 r. do godz. 15.30.

 

 

Zgłoszenia kandydatów na członków  komisji konkursowych -  formularz oraz klauzule należy składać  w Punkcie Obsługi Klienta (pok. nr 7) Urzędu Miejskiego w Giżycku lub przesłać skan wypełnionego dokumentu drogą elektroniczną na adres: katarzyna.pomichowska@gizycko.pl.

 

Do pobrania:

 

Link do strony BIP Urzędu Miejskiego z niniejszym ogłoszeniem:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/610304/ogloszenie_burmistrza_miasta_gizycka_z_21_stycznia_2022_r_w_spra

 

Opracowanie: K. Pomichowska