Gościsz rodziny z Ukrainy? Skorzystaj z pomocy

Rodziny oraz osoby prywatne, które przyjęły pod swój dach uchodźców proszone są o kontakt osobisty w sztabie Związku Ukraińców w Polsce Koła w Giżycku przy ul. Białostockiej 1.

 

Podanie danych umożliwi skorzystanie z różnych dostępnych form pomocy oferowanych przez państwo (świadczenie zarówno dla uchodźców, jak również osób przyjmujących i oferujących pomoc). Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku planuje również spotkania integracyjne i organizujące czas wolny dzieci oraz zajęcia przygotowujące uczniów do podjęcia edukacji w polskich szkołach. Szczegóły wkrótce.