Seniorzy

Seniorzy

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Giżycki Niezbędnik Seniora

Fala

 

Seniorze – poniżej lista kontaktów do miejsc,
w których uzyskasz wsparcie


 

Urząd Miejski, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 7324 111, e-mail urzad@gizycko.plwww.gizycko.pl,

 • Teleopieka – system powiadamiania ratunkowego dla osób schorowanych i samotnych w wieku 60 plus.
 • Giżycka Karta Mieszkańca – ulgi dla mieszkańców w każdym wieku.
 • Dodatki mieszkaniowe.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wodociągowa 15, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 40 42, e-mail mops@gizycko.pl

 • Wsparcie finansowe w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych.
 • Pomoc na zakup żywności.
 • Kierowanie po pomoc żywnościową w Banku Żywności (CIS).
 • Wypłacanie osobom uprawnionym zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych, opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów.
 • Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych.
 • Kierowanie do domów pomocy społecznej.
 • Działania o charakterze poradnictwa i informowanie o możliwości uzyskania wsparcia z innych systemów pomocowych.
 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Wsparcie Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy.

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ul. Sikorskiego 3 b, 11-500 Giżycko, tel. 87 429 13 36, cpuis@gizycko.pl. Biuro: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.centrumprofilaktyki.pl

 • Zajęcia edukacyjne, komputerowe, rekreacyjne i sportowe (ponad 30 kół zainteresowań) , oferta kulturalna, program zdrowego stylu życia, promocja badań profilaktycznych seniorów,  - Giżycki Uniwersytet III Wieku i Klub Seniora – 11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 9 b.
 • Giżycka Karta Seniora - ulgi w punktach usługowych i handlowych dla osób w wieku 60 plus.
 • Wolontariat w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i zależnym, pomocy przy organizacji imprez, a także w zbiórkach żywności dla osób potrzebujących.
 • Działania na rzecz wsparcia seniorów.
 • Poradnictwo prawne, psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne.
 • Wsparcie Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy.

Giżycka Rada Seniorów, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. kontaktowy 87 429 13 36

 • Działalność doradcza i inicjatywna na rzecz osób starszych.
 • „Złota rączka” – pomoc w drobnych naprawach domowych.
 • Konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom”.

Centrum Integracji Społecznej, ul. Pionierska 13, 11-500 Giżycko, tel. 505 601 680, e-mail cis@gizycko.pl

 • Prowadzenie magazynu i wydawanie paczek żywnościowych z Banku Żywności.
 • Stołówka.
 • prowadzenie wypożyczalni rowerów trójkołowych.
 • Planowane uruchomienie domu dziennego pobytu Senior +

INNE PLACÓWKI DOSTĘPNE NA TERENIE MIASTA  

Szpital Giżycki - Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z. o o., ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko, tel. 87 429 66 66

Szpitalny Oddział Ratunkowy SOR, ul.  Warszawska 41, 11-500 Giżycko, tel. 87 429 66 83

 • Pomoc medyczna w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia (bez skierowania od lekarza POZ).

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna ambulatoryjna i wyjazdowa, , ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko, tel. 87 429 66 42

 • Nagłe przypadki nie stanowiące zagrożenia życia w godzinach od 18.00 do 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy (bez skierowania od lekarza POZ).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko

 • Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
 • Dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, zakupu przedmiotów ortopedycznych, okularów oraz innych dla osób niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie poradnictwa rodzinnego, prawnego.

Lekarze rodzinni

 • NZOZ Poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej Zbigniew Gugnowski Spółka Partnerska tel. 87 428 67 72
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Giżycku tel. 261 335 376
 • Poradnia Medycyny Rodzinnej - Szpital Giżycki Sp. z o.o. tel. 87 429 66 42
 • Czesław Sadownik NZOZ "Poli-Med" tel. 87 428 83 86
 • Furmaniak Lekarz i Partner Spółka Partnerska tel. 727 769 686
 • Janina Syruć NZOZ Medycyna Rodzinna tel. 87 428 95 61
 • Jarosław Woźniak NZOZ Max-Med tel. 87 428 46 78
 • Krystyna Stankiewicz tel. 87 428 93 78
 • Kucharscy Sp. z o.o. tel. 884 095 777
 • NZOZ Katarzyna Białczak tel. 87 428 46 38
 • Wanda Ignatjew-Sadowska NZOZ Medycyna Rodzinna Pediatria tel. 87 428 45 58
 • Wanda Kamieniecka tel. 87 428 95 38

Opracowanie: C. Piórkowski, E.Ostrowska, J.Borowski. Realizacja: Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej na zlecenie Burmistrza Giżycka.    

NIEZBĘDNIK DLA SENIORA

1234