Giżycka Karta Mieszkańca | pytania i odpowiedzi

Trwa gorący okres rozliczania podatków. To również większe zainteresowanie mieszkańców możliwością posiadania Giżyckiej Karty Mieszkańca. Program ciągle cieszy się dużym powodzeniem i zainteresowaniem giżycczan. Mieszkańcy składają wnioski, odbierają swoje karty i z nich korzystają. Pojawia się jednak wiele pytań, na które na bieżąco są udzielane odpowiedzi. W tym artykule postanowiliśmy zebrać te najczęściej powtarzające się i wyczerpująco na nie odpowiedzieć.  


 1. Czy do wniosku mogę dołączyć PIT za dowolny rok?
  Nie, obowiązuje PIT z poprzedniego okresu rozliczeniowego, tj. w trwającym roku 2023 obowiązuje PIT za 2022 r.
 2. Czy mogę wpisać męża w swoim wniosku?
  W swoim wniosku można wpisać jedynie członków rodziny, którzy nie osiągają dochodów. Jeśli współmałżonek posiada własny dochód, powinien wypełnić odrębny wniosek.
 3. Mieszkam na terenie gminy, czy mogę starać się o kartę?
  Nie, karta przysługuje osobom, które rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Giżycku i w rozliczeniu wpisały faktyczny adres zamieszkania na terenie miasta.
 4. Mam meldunek w Giżycku ale mieszkam w Wilkasach, dlaczego mój wniosek został odrzucony?
  W przypadku GKM nie liczy się adres zameldowania, a zamieszkania (w Giżycku), wskazany w rozliczeniu rocznym.
 5. Jak długo trwa wyrobienie karty?
  Okres oczekiwania to maksymalnie miesiąc, z reguły są to dwa tygodnie.
 6. Gdzie odbiorę kartę?
  W Urzędzie Miejskim - Punkt Obsługi Klienta, parter, pok. nr 7.
 7. Czy żona może odebrać moją kartę?
  Tak, bez upoważnienia karty mogą być odebrane przez współmałżonka, w innym przypadku potrzebne jest upoważnienie do odbioru.
 8. Czy dzieci muszą mieć swoje karty, czy mogą korzystać z karty rodzica?
  Karta jest imienna, zawiera imię i nazwisko i może być używana tylko przez jej właściciela. Dzieci muszą mieć wydane swoje karty i w przypadku np. wejścia na lodowisko korzystać z rabatu posługując się swoją kartą.
 9. Co w przypadku zgubienia karty?
  W razie utraty, zgubienia lub zniszczenia karty, duplikat będzie wydany po wniesieniu opłaty w wysokości 30 zł.
 10. Czy można złożyć wniosek online?
  Tak, wystarczy przesłać mailowo na adres gkm@gizycko.pl komplet wymaganych dokumentów w postaci skanów lub czytelnych zdjęć, a są to: - wypełniony i podpisany wniosek z zaznaczonymi odpowiednimi zgodami, - pierwsza strona zeznania PIT za rok poprzedni poświadczona przez Urząd Skarbowy lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – pierwsza strona PIT oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
 11. Skąd można pobrać wniosek?
  Wniosek do pobrania: gizycko.pl/dokumenty-do-pobrania/
 12. Chcę złożyć wniosek online, czy muszę skanować cały PIT?
  Nie, wystarczy pierwsza strona zeznania rocznego i Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). W przypadku składania wniosku stacjonarnie w urzędzie, pierwszą stronę PITu i UPO można okazać do wglądu w formie elektronicznej.
 13. W przypadku dodatkowych punktów przy rekrutacji do przedszkoli, czy wystarczy mieć złożony wniosek o wydanie GKM?
  Nie, w celu sprawdzenia kryterium posiadania GKM, rodzic powinien przy wniosku rekrutacyjnym okazać kartę lub podać jej numer w przypadku składania wniosku rekrutacyjnego online.
 14. Jestem emerytem, jakie dokumenty muszę okazać przy składaniu wniosku?
  Pierwszą stronę formularza PIT 40A za rok ubiegły otrzymanego z ZUSu. W przypadku formularza PIT 11A konieczne bedzie podpisanie dodatkowego oświadczenia o niemodyfikowaniu danych zawartych w formularzu w przypadku ewentualnego złożenia dodatkowego zeznania podatkowego.
 15. Czy starając się o Giżycką Kartę Weterana trzeba być mieszkańcem Giżycka?
  Nie, Giżycka Karta Weterana przysługuje każdemu, kto posiada status weterana, bez względu na adres zamieszkania i rozliczania PIT-u. Przy składaniu wniosku należy jedynie okazać legitymację weterana.
 16. Czy karta honorowa i weterena daje takie same przywileje, jak GKM?
  Zniżki w ramach Giżyckiej Karty Honorowej i Giżyckiej Karty Weterana nie obejmują jedynie ulgi na abonament parkingowy i dodatkowych punktów przy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych. Wynika to z przyjętych uchwał.
 17. Czy GKM ma termin ważności?
  Tak, termin ważności GKM to 5 lat. Ważność karty można sprawdzic pod nr tel. Biura Promocji UM Giżycko 798 617 629.
 18. Jak przedłużyć ważność karty?
  Należy ponownie złożyć wniosek, okazując do wglądu PIT i UPO za rok ubiegły. Można złożyć wniosek online, przesyłając dokumenty mailowo na gkm@gizycko.pl. Plastikowe karty zostają nadal w posiadaniu mieszkańców, aktualizacja polega na weryfikowaniu uprawnień do dalszego posiadania GKM.
 19. Jakie są zniżki z GKM?
  Lista zniżek jest dostępna na stronie gizycko.pl/lista-znizek.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Promocji i Polityki Społecznej UM Giżycko, z koordynator Programu - Katarzyną Zadrogą, tel. 798 617 629, katarzyna.zadroga@gizycko.pl. Informacje i regulamin: gkm.gizycko.pl