Geodeta Uprawniony Grzegorz Maślij

  • Nazwa firmy

    Geodeta Uprawniony Grzegorz Maślij

  • Nazwa skrócona

    Geodeta Grzegorz Maślij

  • Adres

    ulica: Plac Dworcowy 3/8, 11-500 Giżycko

Branża
Biuro geodety w Giżycku. Usługi geodezyjne na Mazurach.
Wykonujemy mapy:
- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych,
- mapy zasadnicze,
- mapy jednostkowe,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budowli i urządzeń podziemnych.

2. Badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości:
- podziały nieruchomości,
- wznowienia i stabilizacja znaków granicznych,
- rozgraniczenia i wskazania granic nieruchomości,
- badania ksiąg wieczystych.

3. Geodezyjna obsługa inwestycji:
- tyczenie osi i wskaźników budynków i budowli,
- tyczenie dla robót ziemnych,
- obliczanie mas ziemnych,
- niwelacje terenu,
- zakładanie reperów roboczych,
- pomiary kontrolne,
- pomiary powykonawcze,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej przy kompletowaniu operatu wodnoprawnego.