GBO 2019 - rusza głosowanie!

W tegorocznej edycji Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono kwotę 500 000 zł – po 100 000 zł w każdej z pięciu kategorii: sport, kultura, ekologia, edukacja, infrastruktura, architektura i urbanistyka.


Mieszkańcy Giżycka będą mogli głosować na propozycje projektów, które otrzymały pozytywną opinię Zespołu ds. GBO, w terminie od 28 maja do 22 czerwca 2018 r.


Głosować będzie można w formie:  • papierowej: na terenie Giżycka wyznaczono następujące punkty, w których giżycczanie będą mogli odebrać kartę do głosowania, a po oddaniu głosu – będą mogli ją tam zostawić:

1)   Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego – pok. nr 7, parter (Aleja 1 Maja 14, Giżycko),


2)   Biuro Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego – pok. nr 116 i 117, I piętro, nad USC (Aleja 1 Maja 14, Giżycko),


3)   Miejska Biblioteka Publiczna – czytelnia dla dorosłych, II piętro (ul. Mickiewicza 35, Giżycko),


4)   Ekomarina Giżycko – w kasie Portu Ekomarina (ul. Dąbrowskiego 14, Giżycko),


5)   Klub Seniora (ul. Królowej Jadwigi 9b, Giżycko) – UWAGA! W Klubie Seniora karty będzie można odebrać od 4 do 22 czerwca 2018 r.,  • elektronicznej (poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej: www.ekonsultacjegizycko.eboi.pl),
  • korespondencyjnej: na adres Urzędu Miejskiego, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

 


Głosowanie odbędzie się według następujących zasad:  • w głosowaniu udział biorą mieszkańcy Giżycka, którzy ukończyli 16 lat,
  • każdy mieszkaniec ma do dyspozycji po 10 punktów w każdej z pięciu kategorii,
  • całą pulę 10 punktów w każdej kategorii można przeznaczyć na jeden projekt lub podzielić na kilka propozycji.

UWAGA! Osoby, które mieszkają w Giżycku, ale nie figurują w zbiorach meldunkowych naszego miasta, również będę mogły głosować, poprzez dołączenie do karty do głosowania „Oświadczenia dot. głosowania w ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego”.


Takie oświadczenia będzie można odebrać, razem z kartą do głosowania, w wymienionych wyżej pięciu punktach.


UWAGA! W tegorocznej edycji GBO nie będzie możliwości pobrania karty ze strony internetowej.


Do zadań koordynatorów w wyznaczonych pięciu punktach będzie należało m.in.:


1) spisanie na karcie do głosowania nr PESEL mieszkańca, który będzie chciał odebrać kartę,


2) przyklejenie na każdej zadrukowanej stronie naklejki ze specjalnym hologramem,


3) wydanie tak oznaczonej karty (nr PESEL + hologram) mieszkańcowi Giżycka.


UWAGA! Karta bez nr PESEL, a także bez hologramu nie będzie brana pod uwagę podczas etapu zliczania liczby punktów.


Mieszkaniec Giżycka będzie mógł na miejscu wypełnić kartę oraz od razu ją oddać.


Będzie także możliwość odebrania „spersonalizowanej” karty, np. w Ekomarinie i oddania jej, np. w Biurze Promocji UM bądź odesłania listownie na adres Urzędu.


Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 635/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia głosowania w ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego 2019, określenia wzoru karty i formularza elektronicznego do głosowania oraz wzoru oświadczenia dotyczącego głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Giżycka.


UWAGA! Przystępując do głosowania na projekty przedsięwzięć w ramach GBO 2019, w szczególności, prosimy o zwrócenie uwagi na treść KLAUZULI INFORMACYJNEJ stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia nr 635/2018.


Przedstawiamy Państwu ostateczną listę projektów, na które będzie można głosować (Lista).


 
Tekst: Magdalena Telak