Projekty realizowane z funduszy krajowych

Projekty realizowane z funduszy krajowych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusz Sprawiedliwości

Fala

Logo MS

 

Gmina Miejska Giżycko realizuje trzy zadania pn.:

  1. „Szkolenie w zakresie hokeja na lodzie grup dziecięcych i młodzieżowych”, z dofinansowaniem w kwocie 5 000,00 zł
  2. „Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt sportowy do treningu pływackiego giżyckich dzieci i młodzieży” z dofinansowaniem w kwocie 4 985,00 zł
  3. Zakup sprzętu sportowego dla UKS "Czwórka Giżycko" z dofinansowaniem w kwocie 5 000,00 zł

w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok.

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zadania publiczne polegają na zakupie sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej dla klubów sportowych i przekazanie go w formie darowizny. Realizacja zadania planowana jest do 31 grudnia 2022 roku.

Zadania publiczne mają na celu zwiększenie zainteresowania czynnym spędzeniem czasu wolnego od zajęć szkolnych niezależnie z jakiego środowiska pochodzą zawodnicy i jaki status majątkowy posiadają. Dzieci i młodzież będą miały możliwość uczestniczyć w rywalizacji sportowej, kształtować nawyk zdrowego trybu życia oraz postawy moralnej i zdrowotnej, kształtowania lojalności wobec innych członków drużyny i społeczeństwa, co przełoży się na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.