Park handlowy M6 | Posiedzenie komisji 8 maja

W związku z wyznaczonym w dniu 8 maja 2023 r. na godz. 15.30 wspólnym posiedzeniem Komisji Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie wniosku dotyczącego  wydzierżawienia działek o nr ewid. 338/4, 338/5, 338/6, 338/7 oraz 338/8 obręb 2 miasta Giżycka, położonych przy ul. Przemysłowej/ Obwodowej (z przeznaczeniem pod park handlowy) na rzecz właściciela nieruchomości przyległych wraz z odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, jak również uwzględniając położenie nieruchomości oraz jej znaczący potencjał, w szczególności ekonomiczny uprzejmie informujemy wszystkie potencjalnie zainteresowane dzierżawą tej nieruchomości podmioty o możliwości czynnego uczestnictwa w posiedzeniach stałych komisji Rady obejmującego prawo wypowiedzenia się co do zasadności tego wniosku.

Planowany termin odbycia posiedzenia:
8 maja 2023 r. o godz. 15.30
sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku.