Drugie spotkanie Zespołu ds. Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego 2019 – nagranie audio

W czwartek, 22 lutego 2018 r., o godz. 16.00 w sali konferencyjnej przy sekretariacie Burmistrza, odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. GBO (lista obecności).


Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze ustalenia Zespołu ds. GBO:  1. Wybrano hasło tegorocznej edycji Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego: GBO = Giżycczanie Biorą Odpowiedzialność, które zdobyło 54 punkty, a jego autorką jest Pani Agnieszka Domańska.
  2. Opracowaną nowy wzór „Karty oceny projektu Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego”.
  3. Ustalono termin kolejnego spotkania Zespołu, tj. 26 kwietnia, o godz. 16.00, w sali konferencyjnej przy sekretariacie Burmistrza Giżycka. 

Przypominamy, że zgodnie z treścią zarządzenia nr 541/2018 już od 1 marca (czwartek) można zgłaszać propozycje przedsięwzięć w ramach GBO 2019.


Propozycję projektu będzie mógł zgłosić każdy mieszkaniec Giżycka, który ukończył 16 lat: listownie, osobiście lub drogą elektroniczną. Nie ma ograniczenia w zakresie liczby składanych projektów przez jednego wnioskodawcę, propozycję każdego projektu należy złożyć na nowym formularzu (.docx) (.pdf) określonym przez Burmistrza Giżycka, a zgłaszane projekty muszą dotyczyć wybranej, konkretnej kategorii wydatków: sport, kultura, ekologia, edukacja, infrastruktura, architektura i urbanistyka oraz dotyczyć zadań możliwych do realizacji w ramach budżetu miasta danego roku. Każda propozycja projektu musi być poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców Giżycka, którzy ukończyli 16 lat.


 

Uwaga! Kosztorys propozycji projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł (warunek ten nie dotyczy tylko jednej z pięciu kategorii, tj. infrastruktury, architektury i urbanistyki).


 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nagraniem audio spotkania Zespołu ds. Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego.