Dotacje celowe na SPORT 2024 | Ogłoszenie naboru wniosków

Na podstawie § 6 ust. 3 Uchwały Nr XXXVI/3/2021 Rady Gminy Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2021 r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Giżycko oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr 804/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. ogłaszam otwarty konkurs na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2024.

Dyrektor MOSiR Marian Mieńko

 

Termin składania wniosków do 5 stycznia 2024.

 

O dotację może wnioskować klub sportowy działający na terenie Giżycka, w trzech dyscyplinach: pływanie, żeglarstwo, piłka nożna, co ustala odpowiednia uchwała Rady Miejskiej.

 

Ogłoszenie dyrektora MOSiR o naborze wniosków zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

Opracowanie: K. Pomichowska