Dotacje celowe 2024 | Podział środków

Burmistrz Giżycka zatwierdził podział środków finansowych w sprawie przyznania dotacji celowej klubom sportowym na rok 2024. 

Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami, przyznano dotację celową w roku 2024 o łącznej puli 1 100 000 zł, następującym klubom sportowym:

  1. Żeglarstwo - Giżycka Grupa Regatowa, z przyznaną kwotą dotacji: 550 000 zł
  2. Piłka nożna - Giżycki Klub Sportowy „Mamry”, z przyznaną kwotą dotacji: 400 000 zł
  3. Pływanie - Uczniowski Klub Sportowy KS „Frog” Giżycko, z przyznaną kwotą dotacji: 150 000 zł

Link do zarządzenia w BIP https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/729951/zarzadzenie_nr13182024_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_17_stycz

 

Opracowanie informacji: K. Pomichowska