Door-to-door wygodą dla mieszkańców

Usługi nieodpłatnego przewozu "Door-to-door" cieszą się wśród mieszkańców Giżycka coraz większą popularnością. Osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej od lipca mogą skorzystać z bezpłatnego dowozu w celach aktywizacji społeczno-gospodarczej.
 
Celem zwiększenia dostępności usługi dla mieszkańców Wilanowa, Z-ca Burmistrza Giżycka Cezary Piórkowski wraz z  Dyrektor CPUIS Ewą Ostrowską spotkali się 11 października 2021 r. z księdzem proboszczem Parafii św. Maksymiliana Kolbe Kazimierzem Grybosiem i przedstawicielką Klubu Seniora Wilanów Romą Palińską. Podczas wizyty kierowca Adam Wójcik pokazał  nowy samochód z pełnymi udogodnieniami dla niepełnosprawnych, a asystent  Jacek Zawada przekazał  ulotki informacyjne. Realizatorzy projektu mają nadzieję, że wkrótce więcej mieszkańców dzielnicy Wilanów będzie korzystać z usługi i jeszcze bardziej czynnie uczestniczyć w życiu społecznym miasta.
 
Przypominamy, że wszelkie informacje na temat bezpłatnego transportu na terenie miasta można uzyskać w siedzibie projektu na ul. Olsztyńskiej 6 a, tel. 536 411 226. Bezpośrednim koordynatorem projektu jest Anna Danilewicz.
 
 

 
Informacje:
Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
www.centrumprofilaktyki.pl
tel. 87 429 13 36