ARCHIWUM | Giżycka Karta Dużej Rodziny

ARCHIWUM | Giżycka Karta Dużej Rodziny

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku

Fala

Do wypełnionego i podpisanego wniosku należy dołączyć podpisane zdjęcia (format 4,5 x 6,5 cm).

 

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginalne dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej tj.:

 

a)      w przypadku rodziców lub opiekunów - dowód tożsamości ze zdjęciem - KSERO;

 

b)      w przypadku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do lat 18 realizujących obowiązek szkolny - aktualną legitymację szkolną (lub zaświadczenie ze szkoły) - KSERO;

 

c)      w przypadku studentów do 25 roku życia - legitymację studencką - KSERO;

 

d)     w przypadku osób powyżej 18 roku życia, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki - KSERO;

 

e)      w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku do 25 lat należy przedstawić do wglądu aktualne orzeczenie o niepełnosprawności - KSERO;

 

f)       w przypadku rodzin zastępczych należy przedstawić do wglądu postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej - KSERO.

 

g)      w przypadku rodzinnych domów dziecka odpowiednie zaświadczenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub rodzinnego domu dziecka - KSERO.