Projekty realizowane z Krajowego Planu Odbudowy

Projekty realizowane z Krajowego Planu Odbudowy

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Dofinansowanie do budowy żłobka miejskiego

Fala

Logotypy

 

Gmina Miejska Giżycko otrzymała 2 035 025,05 zł dofinansowania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2022-2029” (środki finansowe  z Krajowego Planu Odbudowy - 1 793 100,00 zł, środki z budżetu państwa - 241 925,05 zł) do budowy miejskiego żłobka.

 Logo
W ramach zadania pn. „Żłobek Miejski w Giżycku przy ul. Obwodowej„ zostanie utworzonych 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zostanie zakupiony również niezbędny sprzęt i wyposażenie do prowadzenia placówki. Budowa miejskiego żłobka planowana jest w terminie I-IV kwartał 2025 r.

  Logo Maluch+