Dodatek do energii elektrycznej | Wnioski od 1 grudnia

Urząd Miejski w Giżycku informuje, że od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku będą przyjmowane wnioski na dodatek elektryczny.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej weszła w życie 3 listopada 2022 r.

 

Ustawa ta wprowadza jednorazowy dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem. O dodatek można się ubiegać bez względu na dochody rodziny. Ustawa przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia w 2021 roku energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł (do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, które potwierdza, że zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekroczyło 5 MWh).

 

Na jeden adres przysługuje jeden dodatek – bez względu na liczbę gospodarstw domowych.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym które korzystają z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Giżycku, Punkt Obsługi Klienta (al. 1 Maja 14, pokój nr 7, parter). Obsługa wniosków i wypłata dodatków – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Wodociągowa 15.

 

DO POBRANIA:

Wniosek o dodatek elektryczny