Czarter4u.pl Zadranowicz Andrzej i Małgorzata

Czarter4u.pl Zadranowicz Andrzej i Małgorzata

Informacje
PROCEDURA REZERWACJI
Czarter należy uzgodnić telefonicznie lub poprzez e-mail. Pocztą przesłane zostaną dwie umowy, z których jedną po podpisaniu należy odesłać wraz z kserokopią dowodu wpłaty zaliczki. Należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości czarteru. Rezerwacja zostanie potwierdzona. Kaucja na pokrycie ewentualnych strat wynosi 500 zł (600 zł w przypadku kaucji za jacht typu Maxus 28) i jest płatna pierwszego dnia czarteru, a rozliczana po jego zakończeniu.