Cyfrowe Mazury czyli elektroniczne usługi publiczne

Platforma Cyfrowe Mazury pozwala zapewnić lepszy dostęp do szerokiego zakresu usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną. W obecnym trudnym czasie epidemii, często wyłącznie przez internet możemy załatwić sprawy urzędowe. Projekt Cyfrowe Mazury jest przedsięwzięciem realizowanym ze wspólnej inicjatywy 12 jednostek samorządu obszaru funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie. Głównym założeniem projektu była budowa rozwiązań e-administracji w 12 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie gmin objętych realizacją projektu oraz budowie hot-spotów, mających dostarczać obywatelom darmowy dostęp do usług e-administracji. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli w przyszłości na elektroniczną integrację systemów informacji turystycznej i realizację wspólnych działań związanych z promocją internetową obszaru ujętą w przedsięwzięciu „7 cudów Mazur”.


Celem projektu było zapewnienie mieszkańcom oraz turystom obszaru funkcjonalnego Wielkich Jezior Mazurskich, lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Jednocześnie działanie pozwoliło na przeprowadzenie modernizacji tak sprzętu jak i oprogramowania w jednostkach samorządowych, celem wdrożenia systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Na dzień dzisiejszy jest to system EZD PUW, który w perspektywie kilku lat ma stać się jednolitym systemem wymiany we wszystkich organach administracyjnych państwa pod nazwa EZD RP.


Dla osiągnięcia założonego celu, zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:
  • budowa i rozbudowa lokalnych sieci w jednostkach samorządu terytorialnego beneficjentów projektu,
  • doposażenie infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej,
  • wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz platformy wymiany informacji Cyfrowy Urząd,
  • budowę publicznych miejsc dostępu do elektronicznych usług sektora administracji,
  • integrację systemów dziedzinowych (m.in. finansowo-księgowych) z portalem Cyfrowe Mazury.

W projekcie realizowano działania:


Uzupełnienie infrastruktury sieciowej urzędów – stanowi podstawę sprawnego funkcjonowania urzędu. W projekcie realizowano zadanie poprzez uzupełnienie już istniejącej sieci w obiektach urzędów o część pasywną (okablowanie i gniazda sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej). W wielu przypadkach, rozbudowa sieci była konieczna do tego, aby z efektów projektu mogła korzystać jak największa grupa odbiorców, zarówno pracowników urzędu, ale również klientów.


Wyposażenie urzędów w sprzęt, urządzenia oraz oprogramowanie– w zależności od potrzeb urzędów zostały one wyposażone w serwery, zestawy komputerowe, elementy aktywne sieci komputerowych oraz sprzęt i oprogramowanie do zarządzania sieciami i usługami.

Wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EZD PUW) – wdrożenie systemu umożliwiło przyjmowanie dokumentów elektronicznych od interesantów oraz przetworzenie ich przez pracowników urzędów. System ten porządkuje obieg dokumentów w urzędach, zwiększył efektywność i jakości pracy urzędników, a także przyczynił się do zwiększenia transparentności pracy urzędów i obniżenia kosztów m.in. wydruków.


Platforma Cyfrowego Urzędu, umożliwiła uruchomienie usług świadczonych drogą elektroniczną m.in. formularzy ze strony internetowej, wypełnienie ich i wysłanie do odpowiedniego urzędu, a także otrzymanie informacji zwrotnej o przebiegu załatwienia sprawy dla wszystkich nie tylko mieszkańców gmin, ale również innych osób objętych realizacją projektu, możliwość sprawdzenia zobowiązań podatkowych w gminie, opłacenie zobowiązań oraz uzyskanie informacji o terminach płatności podatków. Dodatkowo funkcjonalność portalu Cyfrowe Mazury pozwala na przesłanie masowych informacji w formie SMS lub e-mail mieszkańcom oraz turystom, którzy utworzyli konta na portalu m.in. o zagrożeniach, stanie pogody czy zbliżających się wydarzeniach.


Budowa hot-spotów – w celu ułatwienia obywatelom dostępu do e-usług w miejscach, gdzie jest on ograniczony oraz jako wsparcie dostępności usług elektronicznej administracji.
Projekt Cyfrowe Mazury stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy jednostek w obszarze informatyzacji.

W obecnym czasie, dzięki zintensyfikowaniu działań zdalnych i ograniczeniu możliwości osobistego korzystania z usług urzędu, projekt stał się jedną z alternatyw komunikacji z urzędem dając możliwość wymiany informacji pomiędzy urzędnikiem i obywatelem. Dzięki wdrażaniu dodatkowych funkcjonalności w części gmin, partnerów projektu portal daje możliwość korzystania z usług świadczonych na poziomie administracji centralnej poprzez m.in. składanie wniosków w programach pomocowych, dostęp do e-recepty, indywidualnego konta ZUS lub opłaceniu zobowiązań podatkowych.


W wyniku realizacji projektu już na etapie wdrożenia udało się zwiększyć udział mieszkańców korzystających z Internetu w kontaktach z administracją oraz z usług elektronicznej administracji.


 

Instrukcja krok po kroku jak działa portal Cyfrowe Mazury:Więcej informacji: cyfrowe-mazury.pl


 

Projekt budowy e-administracji, który zrealizowano przy wsparciu środków UE, to wspólna inicjatywa mazurskich samorządów, skupionych w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020: miasta Giżycka, gminy Giżycko, Węgorzewo, Pozezdrze, Miłki, Orzysz, Ruciane-Nida, Mikołajki, Mrągowo, miasta Mrągowa, Rynu i powiatu giżyckiego.


 
grafiki mojgizycko.pl/ K. Zadroga