CERTENA- Świadectwa charakterystyki energetycznej

  • Nazwa firmy

    CERTENA- Świadectwa charakterystyki energetycznej

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: Witosa 4/105, 11-500 Giżycko

Branża
Profesjonalne sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych lub części budynku, stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Nr wpisu do Centralnego Rejestru MRiT: 7446