Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktyczn. i Dosk. Nauczycieli

  • Nazwa firmy

    Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktyczn. i Dosk. Nauczycieli

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko

Branża
NIP 845-18-42-774 Regon 510960389

Dyrektor: Tadeusz Skorupski

Szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w zawodach:
kucharz małej gastronomii,
sprzedawca,
piekarz,
mechanik pojazdów samochodowych,
ślusarz.

Technikum dla Dorosłych w zawodach:
technik mechanik,
technik usług fryzjerskich.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodach:
technik ekonomista,
technik usług kosmetycznych.
--------------------------------------------------------------------------------
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
dla młodocianych i uczniów klas wielozawodowych ZSZ w zawodach:
fryzjer,
sprzedawca,
cukiernik,
piekarz,
kucharz małej gastronomii,
mechanik pojazdów samochodowych,
stolarz,
inne kursy według zapotrzebowania
--------------------------------------------------------------------------------
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Nauczyciele doradcy metodyczni do przedmiotów:
języka polskiego,
języka angielskiego,
języka niemieckiego,
matematyki,
historii, WOS-u i geografii,
fizyki i chemii,
religii.
--------------------------------------------------------------------------------
Internat
miejsca noclegowe – 68 w pokojach 4 – 5 osobowych z łazienkami
stołówka z zapleczem kuchennym na 100 osób
--------------------------------------------------------------------------------
BHP
Powiatowy Inspektor BHP - Krzysztof Mincewicz

opieka i nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie BHP
szkolenia wstępne ogólne w zakresie BHP,
Kursy:
podstawowe w zakresie BHP,
okresowe w zakresie BHP,
obsługi apteczek i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.