CEEB | 2 miesiące na złożenie deklaracji

CEEB | PAMIĘTAJ O ZŁOŻENIU DEKLARACJI

CEEB - CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW 

1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

 

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U.  z  2021  r.  poz. 554).

 

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?

  • Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
  • Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?
Tak, każdy właściciel/ zarządca  budynku lub lokalu ma obowiązek złożyć deklarację.

 

Kto składa deklarację?
Właściciel/ zarządca budynku lub lokalu, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itd.

 

Jak można złożyć deklarację?

  • Przez internet 
    Poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl. Należy kliknąć na stronie głównej link "złóż deklarację", wypełnić i wysłać. Do złożenia deklaracji przez internet konieczne jest posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.
  • W wersji papierowej
    Wersję papierową (załącznik poniżej) można złożyć osobiście lub pocztą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku (Al. 1 Maja 14, pok. nr 7)*.

 

Załączniki:

 

Link do deklaracji

*Dla osób nie mających możliwości wydrukowania deklaracji Urząd Miejski w Giżycku przygotował wydrukowane kopie deklaracji w Punkcie Obsługi Klienta, pok. nr 7.

 

 

Chcesz wiedzieć więcej? Filmy instruktażowe, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq