Burmistrz podsumowuje 2023 rok

Właśnie pożegnaliśmy rok 2023. Rok intensywny, wymagający, obfitujący w wiele inwestycji. Jak zmieniło się Giżycko przez ostatnich 12 miesięcy? Na to pytanie starał się odpowiedzieć burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz.

Z pewnością był to rok dużych, wręcz epokowych inwestycji infrastrukturalnych: na lądzie, na wodzie i w powietrzu: modernizacja linii kolejowej i podpisanie umowy na przebudowę naszej obwodnicy to sprawy, na które czekaliśmy dziesięciolecia, remont Kanału Łuczańskiego to wielki sukces współpracy samorządu z rządową instytucją, a rozpoczęcie uregulowania kwestii lotniczych na Mazury Residence to milowy krok do zapewnienia komunikacji lotniczej dla Giżycka i okolic. Ale po kolei...   

 

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

 

Źródło: https://www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz