Projekty realizowane z funduszy krajowych

Projekty realizowane z funduszy krajowych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Giżycku – kategoria V A

Fala

                                

 

 

Nazwa zadania: Budowa stadionu lekkoatletycznego w Giżycku – kategoria V A

 

Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 9 sierpnia 2016r.

Zakończenie realizacji projektu: 30 czerwca 2018r.  

 

Przedmiotem projektu jest budowa bieżni, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż na Stadionie Miejskim w Giżycku.

 

Zakres rzeczowy projektu:

·         bieżnia okrężna 400 metrowa, 4-torowa;

·         bieżnia prosta 6-torowa, dł. 130 m;

·         skocznia do skoku wzwyż;

·         skocznia do skoku w dal i trójskoku – dwutorowa;

·         skocznia do skoku o tyczce;

·         rzutnia do rzutu kulą;

·         rzutnia do rzutu oszczepem;

·         odwodnienie liniowe;

·         oświetlenie boisk, bieżni i instalacji technicznych.

 

 Planowane jest kilkupłaszczyznowe wykorzystanie obiektu

·         udostepnienie obiektu kadrom polskich związków sportowych biorących udział w zgrupowaniach w OPO COS Giżycko, w szczególności PZLA. Przebudowa bieżni stanowiłaby uzupełnienie bazy infrastruktury OPO COS Giżycku umożliwiając w uwagi na spełnienie warunków IAAF i PZLA szkolenia sportowców wyczynowych w indywidualnych sportach olimpijskich ujętych w Narodowej strategii Sportu;

·         udostepnienie bazy treningowej na potrzeby AZS i SZS w celu m.in. organizowania zawodów ogólnopolskich i regionalnych mogących wyłonić zawodników o największym potencjale w ramach poszczególnych dyscyplin lekkoatletycznych;

·         udostepnienie bazy sportowej klubom i stowarzyszeniom sportowym w celu umożliwienia rozwoju zrzeszonych w nich zawodników;

·          umożliwienie w okresie roku szkolnego, w godzinach lekcyjnych i pozalekcyjnych korzystania z obiektu do prowadzenia zajęć z WF oraz SKS odnoszące się również do uczniów gmin sąsiadujących z Gminą Miejską Giżycko.

 

Wartość projektu:   2 759 350,00  zł

Wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki:  1 379 000,00 zł

 

Etapy projektu:

·         Pace przygotowawcze;

·         Ogłoszenie przetargu;

·         Roboty budowlane;

·         Promocja projektu.