Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa Drogi ul. Róży Wiatrów

Fala

 

Budowa Drogi ul. Róży Wiatrów – etap II

 

 

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 25 października 2019 r.

Zakończenie realizacji projektu: 15 czerwca 2020 r. 

 

Celem budowy odcinka ulicy Róży Wiatrów była poprawa warunków transportowych w ścisłym centrum miasta Giżycko. Zapewnia ona dostęp do ośrodków gospodarczych, usługowych oraz instytucji świadczących usługi publiczne. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajduje się bank, trzygwiazdkowy hotel, budynki mieszkalno – usługowe oraz atrakcyjne tereny inwestycyjne. Ww. tereny nie miały zapewnionej właściwej obsługi komunikacyjnej. Istniejąca zabudowa obsługiwana była przez tymczasowy dojazd po betonowych płytach. Inwestycja w infrastrukturę drogową zapewniła właściwy dostęp do ulicy Dąbrowskiego i Kolejowej przy, której zlokalizowany jest Dworzec PKP. Realizacja zadania przyczyniła się do powstania długo oczekiwanego skomunikowania z Pasażem Portowym, na którym odbywają się liczne imprezy, koncerty, konferencje, eventy i imprezy kulturalne, i z którego licznie korzystają mieszkańcy oraz turyści z Polski i z za granicy. Pasaż Portowy pełni również funkcję lokalnego centrum gospodarczego miasta. Mieszczą się tam sklepy, restauracje i innego typu usługi.

           

Wartość projektu:   666 394, 64  zł

Wartość dofinansowania:  339 600, 00 zł

 

W wyniku realizacji zadania:

  • wzrosła mobilność mieszkańców;
  • uległo poprawie bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  • stworzono nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych przy podstawowych pracach związanych z realizacją zadania;
  • ułatwiono dostęp do infrastruktury dla osób niepełnosprawnych;
  • zwiększyła się liczba ciągów pieszych;
  • zwiększyła się liczba miejsc postojowych;
  • wzrosła konkurencyjność Gminy Miejskiej Giżycko a tym samym całego regionu;
  • uległy poprawie warunki działalności firm funkcjonujących w rejonie inwestycji, co pośrednio przyczyniło się do podniesienia ich konkurencyjności;
  • wzrósł poziom przedsiębiorczości wśród ludności lokalnej;
  • poprawiła się jakość życia mieszkańców przyległych terenów;

ulegnie poprawie jakość życia mieszkańców przyległych terenów.