Projekty realizowane z funduszy krajowych

Projekty realizowane z funduszy krajowych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa boiska do piłki nożnej przy SP 4

Fala

 

                             

 

 

Nazwa zadania: Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku.

 

Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019”

 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01 sierpnia 2019 r.

Zakończenie realizacji projektu: 30 czerwca 2020 r. 

Przedmiotem projektu jest budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Giżycku na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkole jak również na rozwój aktywnego spędzania czasu wolnego przez społeczność lokalną oraz prowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych. 

 

Zakres rzeczowy projektu:

a)    wybudowanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, 
z piłkochwytami o wysokości 6m wraz z ogrodzeniem o wysokości ok. 4m, 
w tym odwodnienie boiska i ogrodzenie,

b)    oświetlenie boiska,

c)    łącznik pieszy pomiędzy boiskiem wielofunkcyjnym a boiskiem do piłki nożnej,

d)    stojaki na rowery

 

Wartość projektu:   1 622 934,00  zł

Wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki:  811 400,00 zł

 

Zakres prac:

 

I. Roboty budowlane

 1. Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne
 2. Warstwy konstrukcyjne boiska
 3. Nawierzchnia boiska
 4. Ciąg pieszy pomiędzy boiskami
 5. Wyposażenie boiska
 6. Ogrodzenie boiska
 7. Odwodnienie boiska


II. Oświetlenie boisk

 1. Linie kablowe oświetleniowe, uziomy i fundamenty
 2. Montaż kompletnych latarni na istniejących fundamentach
 3. Instalacja odgromowa 

III. Odwodnienie (drenaż, przyłączenie do sieci)

 1. Roboty ziemne
 2. Roboty montażowe

  II. Dostawa i montaż stojaków do rowerów