BRUNONY ZA 2023 rok | Zgłoszenia do 15 stycznia

 

OGŁASZAMY PLEBISCYT O NAGRODĘ ŚW. BRUNONA PATRONA GIŻYCKA 

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 15 STYCZNIA 2024 

Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

ogłosił Plebiscyt o „Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka”

 

za 2023 rok

 

Przed nami już VIII edycja Plebiscytu o "Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka". Po raz kolejny wyróżnieni zostaną wybitni mieszkańcy Giżycka oraz osoby, firmy, instytucje, organizacje związane z Giżyckiem, zasłużone w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, które swoją działalnością wpływają na rozwój i promocję miasta

 

Kandydaci mogą być zgłaszani przez mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, instytucji oraz przedsiębiorców. Nominacje są zgłaszane również przez Burmistrza Giżycka. Kandydat powinien odznaczać się odpowiednią postawą moralną i etyczną, a jego postawa nie powinna budzić zastrzeżeń w odniesieniu do relacji międzyludzkich, wartości moralnych i postaci Świętego Brunona Patrona Giżycka.


Laureaci plebiscytu, uhonorowani zostaną za swoje sukcesy i dobre pomysły, przyznawanymi Statuetkami Świętego Brunona oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości 1000 zł (brutto) każda. Zwycięzców wybierze kapituła pod przewodnictwem Burmistrza.
 
Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  • kultura
  • sport
  • gospodarka
  • turystyka
  • ekologia
  • zdrowie
  • społecznik
  • ambasador Giżycka
  • pomysł

Kapituła, na wniosek przewodniczącego, ma także możliwość przyznania:
– Honorowej Statuetki Św. Brunona, statuetkę honorową można otrzymać jednokrotnie,
– Statuetki Pamięci, statuetkę przyznaje się wyłącznie pośmiertnie.
 
Kandydaci do plebiscytu mogą być zgłaszani do 15 stycznia 2024 r. Aby zgłosić kandydata do plebiscytu, należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną oraz zdjęcie kandydata na adres promocja@gizycko.pl.

 

Do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Regulamin 

 

BIP: Zarządzenie nr 1292/2023 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Plebiscytu o „Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka”

 

O POPRZEDNICH EDYCJACH GIŻYCKIEGO PLEBISCYTU