Brunony edycja VII | Przedłużamy nabór

W związku z trwającą pandemią COVID-19, uniemożliwiającą realizację Plebiscytu o „Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka” w pełnym wymiarze, dotyczącym zarówno przedsięwzięć w danym roku, mogących ubiegać się o nominację jak i organizacji wydarzenia, podczas którego ogłaszane są wyniki, przedłużony zostaje okres naboru wniosków do VII edycji nagród - do 15 grudnia 2022 roku. Nabór obejmować będzie wnioski za rok 2021 i rok 2022.

 

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do Plebiscytu o „Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka” jest przedłożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oraz klauzuli informacyjnej . Wnioski złożone od 8 listopada do 15 grudnia 2021 r., będą brały udział w procedurze naboru VII edycji „Nagród Świętego Brunona Patrona Giżycka”.

 

Szczegóły określa Zarządzenie nr 790/2021 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 757/2021 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 listopada 2021 r. dotyczącego Plebiscytu o „Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka” 

 

 

Do pobrania: