Biuro PARP działa w Olsztynie

14 września 2023 działalność rozpoczęło Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Olsztynie.

Deklaracja Wiceminister Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Olgi Semeniuk- Patkowskiej o utworzeniu w Olsztynie Biura Regionalnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ogłoszona w maju podczas "VII Kongresu Przyszłości" zorganizowanego przez "Gazetę Olsztyńską", już we wrześniu stała się faktem.

 

Biuro Regionalne PARP w Olsztynie to będzie wizytówka i serce polskiego biznesu, sektora małych i średnich firm, tak ważnych w naszym regionie warmińsko-mazurskim – zapowiedziała Wiceminister Rozwoju i Technologii Olga Semeniuk-Patkowska. – Kolejna filia PARP – w Olsztynie – to ważny i potrzebny krok ku wspieraniu i umacnianiu konkurencyjności firm z województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Biuro PARP będzie znakomitym uzupełnieniem działalności już istniejącego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Olsztynie, tak aby dotrzeć z informacją o możliwościach wsparcia z Funduszy Europejskich do jeszcze szerszego grona przedsiębiorców z tego województwa, a składane przez przedsiębiorców wnioski były jeszcze lepszej jakości - podkreślają specjaliści.

 

List gratulacyjny Burmistrza Giżycka kierowany do Prezesa PARP Mikołaja Różyckiego. 

    L I S T  G R A T U L A C Y J N Y   Mikołaj Różycki Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  W imieniu swoim oraz giżyckich przedsiębiorców pragnę przekazać na ręce Pana Prezesa najserdeczniejsze pozdrowienia i gratulacje za rozbudowę potencjału Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poprzez utworzenie Biura Regionalnego w Olsztynie, co stanowi ogromny wkład w możliwość rozwoju, wsparcia oraz umacniania konkurencyjności firm z województwa Warmińsko-Mazurskiego.   Jestem głęboko przekonany, że nowy punkt na mapie w północno-wschodniej części Polski stanie się nieocenionym miejscem skutecznej pomocy przedsiębiorcom oraz firmom z Warmii i Mazur przy staraniu się o unijne dotacje, przyczyniając się tym samym do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, ale też do dalszego rozwoju gospodarczego naszego regionu.   Dzięki biurom regionalnym skraca się dystans między firmami a instytucjami wspierającymi ich działalność, co w realiach jest bardzo cenione przez przedsiębiorców.   Niestety, z przyczyn niezależnych ode mnie, a także wcześniej zaplanowanych spotkań z przykrością informuję, iż nie będę mógł uczestniczyć w tak ważnym i historycznym wydarzeniu. Liczę jednak na bardzo dobrą współpracę z giżyckim samorządem na rzecz rozwoju i wspierania gospodarki.   Panu Prezesowi, jak i wszystkim pracownikom PARP życzę radości i dumy z posiadania nowego Biura Regionalnego, samych sukcesów, satysfakcji oraz wszelkiej pomyślności.   Życzę, aby nowy punkt na mapie cieszył się dużym zainteresowaniem, zaufaniem, a przede wszystkim bardzo dobrą opinią wśród klientów.   Wszystkiego dobrego! 							 Wojciech Karol Iwaszkiewicz 	 							       Burmistrz Giżycka Giżycko | 8 września 2023 roku

Więcej na https://www.parp.gov.pl/component/content/article/84734:polska-agencja-rozwoju-przedsiebiorczosci-otwiera-biuro-regionalne-w-olsztynie

 

Informacja prasowa