Bezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych | FOTORELACJA

W dniach 5 – 18 maja w Oczach Mazur – MCŻiTW Giżycko odbyły się zorganizowane przez Mazurską Szkołę Żeglarstwa pierwsze z dziewięciu zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych.

Warunki pogodowe były bardzo dobre. Zajęcia odbywały się na tangach i dezetach. Przez cały czas trwania warsztatów było ciepło i słonecznie. Nie brakowało także wiatru. Dzięki temu zrealizowano cały zakładany program szkoleniowy i zajęcia dodatkowe. Część uczestników warsztatów przystąpiła do egzaminów i uzyskała patenty żeglarza jachtowego. Zgodnie z tradycją zostali pasowani na żeglarzy. Na zakończenie warsztatów rozegrano regaty na tangach. Zwycięzcy otrzymali dyplomy.

 

Warsztaty były bezpłatne dla uczestników, ponieważ były dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Akcja jest kontynuowana | ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

Kolejne Bezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych odbędą się w terminach:

  • 20 maja  – 2 czerwca 2024 r.
  • 4 czerwca  – 17 czerwca 2024 r.
  • 2 lipca – 15 lipca 2024 r.
  • 17 lipca – 30 lipca 2024 r.
  • 1 sierpnia – 14 sierpnia 2024 r.
  • 19 sierpnia – 1 września 2024 r.
  • 17 września – 30 września 2024 r.
  • 2 października – 15 października 2024 r.

 

Dokładne informacje znajdują się na stronie internetowej: www.msz.org.pl.

Dodatkowe informacje : tel. 87 428 58 98; 87 428 59 71; 667 666  219
e-mail: msz@msz.org.pl 

 

Bezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób NiepełnosprawnychBezpłatne Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych

Zdjęcia i informacja: Mazurska Szkoła Żeglarstwa