Projekty realizowane z funduszy krajowych

Projekty realizowane z funduszy krajowych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Bezpiecznie w szkole i na drodze w Gizycku

Fala

 

logoGmina Miejska Giżycko realizuje zadanie pn. „Bezpiecznie w szkole i na drodze w Giżycku – podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym w ramach działań edukacyjnych/profilaktycznych” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, cel szczegółowy nr 2: Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

 

logo

 

Opis zadania:

 1. Program profilaktyczny „NOE”:

Program ma otwierać pewien dłuższy proces pozytywnych zmian w związku z problemem alkoholowym i narkotykowym szkoły. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Zwiększa wiedzę  młodych ludzi na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość. Zakłada się przeprowadzenie pięciu realizacji dla ogólnej liczby 200 uczniów.

 1. Program profilaktyczny Debata:

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. 

Cele szczegółowe:

 • wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych),
 • klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia,
 • wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych - osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych – rodziców i nauczycieli.

Zakłada się przeprowadzenie pięciu realizacji dla ogólnej liczby  150 uczniów.

 1. Szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii:

Zakładamy przeprowadzenie 1 szkolenia w formie on-line  ilość osób 11.

 1. Zakup materiałów kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł:
 2. a) Materiały profilaktyczne: Narkotyki, to mnie nie kręci 2022/23 – cały pakiet 2000 sztuk ulotek
 3. b) Uzależnienia behawioralne (ulotki, plakaty) - 2000 sztuk

Zakupione materiały zostaną wykorzystane przez pedagogów w giżyckich szkołach podstawowych do pracy z uczniami, rodzicami i opiekunami.

 1. Realizacja działań „Bądź bezpieczny na drodze”:

Zakup odblasków 1000 szt.

Zakup ulotek plakatów, alko testów.

Zakupione gadżety i materiały zostaną wykorzystane do działań we współpracy z Komendą Powiatową Policji – spotkania edukacyjne z uczniami oraz studentami Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku.

ETAP ZAKOŃCZENIA I OCENY EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTU - obejmie podsumowanie zorganizowanych działań edukacyjnych w ramach programów profilaktycznych "NOE" i Debata oraz pozostałych działań pod kątem potrzeb społeczeństwa lokalnego w zakresie efektywniejszych działań Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku i pozostałych instytucji zaangażowanych w projekt, mający na celu  podniesienia świadomości o zagrożeniach wynikających z konsekwencji picia i zażywania innych środków zmieniających świadomość wśród dzieci i młodzieży, ich otoczenia. Jak również zniwelowanie występujących lokalnych problemów. Poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród mieszkańców Giżycka w ramach realizacji działań "Bądź bezpieczny na drodze".

 1. Podsumowanie działań w czasie programu, ilość uczestników oraz wyniki ilościowe i jakościowe ankiet przeprowadzonych czasie programu.
 2. Opublikowanie rezultatów i danych podsumowujących działania w ramach programu profilaktycznego NOE i programu profilaktycznego Debata na łamach strony Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, oficjalnej stronie miasta i informację na profilu społecznościowym miast oraz informację o wynikach w miesięczniku „Moje Giżycko”.  Informacje nt. kampanii na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym - "Bądź bezpieczny na drodze".

 

Całkowita wartość zadania: 31 102,00 zł

Dofinansowanie: 24 882,00 zł

Wkład Gminy Miejskiego Giżycko: 6 220,00 zł

Okres realizacji zadania: 19.10.2022 r. – 31.12.2022 r.