Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego

  • Nazwa firmy

    Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego

  • Nazwa skrócona

    AZS COSA Ośrodek w Wilkasach

  • Adres

    ulica: ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko

Branża
Sauna sucha, sauna parowa, basen z przeciwprądem i jacuzzi