8 maja | 75. rocznica zakończenia II wojny światowej

75. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ


8 maja 2020


Z okazji  przypadającej dziś 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej, przedstawiciele samorządu miasta i powiatu oraz kombatanci reprezentujący Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w Giżycku, Związek Sybiraków i stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny złożyli symboliczne kwiaty pod pomnikami pamięci narodowej w Giżycku.


II wojna pochłonęła wiele milionów ofiar, przyniosła ogrom zniszczeń i strat. Pamiętajmy o wszystkich, którzy walczyli o naszą wolność!

Giżycko pamięta...


IMG_54638-maja-2020-75.-rocznica-zakończenia-II-wś.-fot.-A.-DębekIMG_54668-maja-2020-75.-rocznica-zakończenia-II-wś.-fot.-A.-DębekIMG_54678-maja-2020-75.-rocznica-zakończenia-II-wś.-fot.-A.-DębekIMG_54688-maja-2020-75.-rocznica-zakończenia-II-wś.-fot.-A.-DębekIMG_54708-maja-2020-75.-rocznica-zakończenia-II-wś.-fot.-A.-DębekIMG_54718-maja-2020-75.-rocznica-zakończenia-II-wś.-fot.-A.-DębekIMG_54748-maja-2020-75.-rocznica-zakończenia-II-wś.-fot.-A.-DębekIMG_54768-maja-2020-75.-rocznica-zakończenia-II-wś.-fot.-A.-DębekIMG_54778-maja-2020-75.-rocznica-zakończenia-II-wś.-fot.-A.-DębekIMG_54788-maja-2020-75.-rocznica-zakończenia-II-wś.-fot.-A.-DębekIMG_54798-maja-2020-75.-rocznica-zakończenia-II-wś.-fot.-A.-DębekIMG_54808-maja-2020-75.-rocznica-zakończenia-II-wś.-fot.-A.-Dębek

Foto: UM Giżycko mojegizycko.pl / Andrzej Dębek


 
75 lat po zakończeniu II wojny światowej składamy hołd jej ofiarom

"Polska wniosła niezaprzeczalny wkład w zwycięstwo nad Hitlerem: Wojsko Polskie było ósmą co do liczebności armią aliancką, nasi żołnierze walczyli na wszystkich frontach tej wojny, w tym: broniąc Polski w 1939, walcząc pod Narwikiem, we Francji i w Bitwie o Anglię 1940, w Afryce 1941-1942, na froncie wschodnim od 1943, pod Monte Cassino, Ankoną, Falaise, Arnhem 1944, wyzwalając Bolonię oraz biorąc udział w zdobyciu Berlina 1945. To polscy matematycy jeszcze w latach trzydziestych złamali kod Enigmy, co pozwoliło wywiadowi alianckiemu śledzić posunięcia Niemców.


Państwo Polskie nigdy nie skapitulowało. Rząd nieprzerwanie prowadził swoja aktywność na emigracji i w okupowanym kraju przez struktury Państwa Podziemnego, które przede wszystkim organizowało walkę zbrojną i wsparcie wywiadowcze dla aliantów (m. in. zdobycie dokumentacji rakiet V1 i V2). W jego ramach toczyło się życie polityczne, działało tajne szkolnictwo, funkcjonował wymiar sprawiedliwości. Polska Podziemna sprawowała opiekę nad szczególnie prześladowanymi obywatelami, w tym także żydowskimi, i powiadomiła wolny świat o Zagładzie.


Ceną niezłomnej walki z Niemcami była śmierć prawie 6 mln obywateli, w tym ok. 3 mln polskich Żydów. Straty materialne szacowane są na 860 mld dolarów. 40 % dóbr kultury zostało zniszczonych lub wywiezionych. Terytorium Polski skurczyło się o 20%.


Zwycięstwo nad niemieckim totalitaryzmem nie przyniosło upragnionej wolności Europie Środkowej i Wschodniej, w tym Polsce. Została ona oddzielona od demokratycznego świata „żelazną kurtyną” i pozostawała pod dominacją Związku Sowieckiego aż do 1989 r."


GOV.PL 8.05.2020: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/75-rocznica-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej