ŚWIADCZENIA

ŚWIADCZENIA

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

500+ dla obywateli Ukrainy

Fala

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał środki z programu Rodzina 500+ obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim będzie można składać elektronicznie już od soboty 26 marca 2022 r. za pośrednictwem PUE ZUS.

 

Aby złożyć elektroniczny wniosek w placówce ZUS wnioskujący powinien mieć ze sobą:

■ paszport – swój i dziecka – lub inny dokument tożsamości, na podstawie których przekroczono granicę (jeśli go mają)

■ zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – swój i dziecka

■ numer swojego rachunku bankowego w Polsce

■ swój numer telefonu w Polsce i adres e-mail

■ orzeczenie polskiego sądu, jeśli jesteś opiekunem tymczasowym

■ dokument potwierdzający, że sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli masz taką sytuację

■ dokument potwierdzający legalność Twojego pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce, jeśli przybyłeś do Polski przed 24 lutego 2022 r.

 

Najbliższe placówki ZUS 


Inspektorat ZUS w Giżycku,

ul. Królowej Jadwigi 2  

w dniach 26-27.03.2022 r.

w godz. 09:00-15:00 


Punkt Informacyjny w Węgorzewie

ul. Przesiedleńcza 1/3

w dniu 26.03.2022 r.

w godz. 09:00-15:00


 

Linia telefoniczna ZUS w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Wśród obsługujących infolinię są uchodźcy z Ukrainy.