29 marca mija termin na składanie wniosków o wydanie pełnomocnictwa

Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Przez pełnomocnika mogą głosować wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.   Szczegóły https://gizycko.pl/glosowanie-przez-pelnomocnika/ Plakat z napisem