Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Remont drogi gminnej nr 205072N ul. Sikorskiego w Giżycku

Fala

Logo

 

Gmina Miejska Giżycko w dniu 12 września 2023 r. podpisała Umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Panem Arturem Chojeckim o dofinansowanie zadania remontowego pn. „Remont drogi gminnej nr 205072N ul. Sikorskiego w Giżycku”.

W zakres prac związanych z remontem drogi wchodzi m.in.: remont nawierzchni, chodników
i zjazdów, odtworzenie zieleni oraz wymiana słupków i opraw oświetleniowych.

Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu kołowego i pieszego. Planowane zakończenie zadania: lipiec 2024 r.

 

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość zadania: 3 839 767,66 zł

Wartość dofinansowania:  2 687 837,36 z