Projekty realizowane z funduszy krajowych

Projekty realizowane z funduszy krajowych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

„Przebudowa ul. Turystycznej w Giżycku”

Fala

Logo

3 sierpnia 2023 r. Gmina Miejska Giżycko podpisała Umowę o dofinansowanie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, Panem Arturem Chojeckim na zadanie pn. „Przebudowa ul. Turystycznej w Giżycku”.

 

Zakres prac obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze, zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych, roboty ziemne, budowa jezdni – konstrukcja nawierzchni, wykonanie poboczy, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowa linii kablowej SN 15kV, budowa oświetlenia, dokumentacja powykonawcza. Budowa drogi uporządkuje obszar, a dojazd do zabytkowej Twierdzy Boyen będzie nawiązywał do zabytkowego charakteru obiektu, poprzez zastosowanie materiałów i urządzeń zgodnych z wytycznymi Konserwatora Zabytków.

 

Zadanie dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa.

Kwota dofinansowania: 290 280,00 zł

Całkowita wartość: 421 641,49 zł

Okres realizacji zadania: 08.2023 r. – 09.2023 r.

 

Przebudowa ul. Turystycznej

 

Fot. D. Dusza | UM Giżycko