Złóż wniosek o GKM - to dobry moment!

Trwa okres rozliczeniowy - to dobry moment, by złożyć wniosek o wydanie Giżyckiej Karty Mieszkańca

Wszystkim zainteresowanym otrzymaniem GKM przypominamy najważniejsze informacje:

  • posiadaczem GKM możesz zostać jeśli swój PIT rozliczysz w giżyckim Urzędzie Skarbowym, a w rubryce dane podatnika wpiszesz faktyczny adres zamieszkania na terenie Miasta Giżycka,
  • trwa okres rozliczeniowy, w związku z czym przy składaniu wniosku (UM Gizycko, pok. nr 7) należy okazać rozliczony PIT za 2021 r. (pierwszą stronę oraz UPO),
  • starać się o kartę można również w formie online, należy przesłać na maila gkm@gizycko.pl wypełniony i podpisany wniosek, pierwszą stronę rozliczonego PITu oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
  • w swoim wniosku można wpisać członków rodziny, którzy nie osiągają dochodów (współmałżonek, dzieci),
  • czas oczekiwania na kartę to maksymalnie miesiąc, z reguły około dwa tygodnie, odbiór karty w Urzędzie Miejskim w pok. nr 7,
  • podatki mieszkańców, to duża część dochodów miasta - właśnie m .in. dzięki podatkom możemy rozszerzać program GKM,
  • spodziewajcie się stałego powiększania bazy partnerów prywatnych,
  • miejsca, w których możesz skorzystać z Giżyckiej Karty Mieszkańca są oznaczone naklejką:

 

Szczegółowe informacje o programie na gkm.gizycko.pl oraz w Biurze Promocji i Polityki Społecznej UM Giżycko, pok. 116, koordynator programu Katarzyna Zadroga, tel. 798 617 629, 87 7324 137/152, gkm@gizycko.pl.

 

Pełna lista partnerów GKM gizycko.pl/lista-znizek

 

Do pobrania Formularz wniosku o wydanie GKM