XXV Przegląd wokalny solistów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz muzykujących rodzin Śpiewadło 2023

XXV Przegląd wokalny solistów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz muzykujących rodzin Śpiewadło 2023
 • Kiedy

  22 Listopada 2023 ● 13:00

  22 Listopada 2023● 18:00

 • Gdzie

  ulica: Konarskiego
  Nr domu: 8
  11-500 Giżycko
  Miejsce: Giżyckie Centrum Kultury

 • Organizator

  Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.

Zapraszamy na eliminacje miejskie XXV Przeglądu wokalnego solistów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz muzykujących rodzin Śpiewadło 2023, który odbędzie się 22 listopada w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury.  

Regulamin XXV Powiatowego Przeglądu Wokalnego Ś P I E W A D Ł O 2023

 

Cel :

 • rozbudzanie zainteresowań wokalnych mieszkańców powiatu

  giżyckiego

 • kształtowanie nawyków i umiejętności korzystania z różnych form

  spędzania wolnego czasu

 • pobudzanie zamiłowania do języka polskiego

 

Termin i miejsce :

 • 22 listopada 2023 r., godz. 13:00 eliminacje w Giżyckim Centrum

  Kultury.

 • 9 grudnia 2023 r. godz. 9.00 finał powiatowy, wyłonienie laureatów w poszczególnych kategoriach.

Organizator :

 • Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

Partnerzy:

 • Giżyckie Centrum Kultury

 • Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie

 • Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach

 • Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach

 • Biblioteka i Ośrodek Kultury w Kruklankach

 • Ośrodek Kultury w Miłkach

 • Centrum Animacji KOA w Giżycku

 • lokalne media

 

Uczestnicy :

 • soliści

 • zespoły wokalne (do 8 osób)

 • muzykujące rodziny ( do 8 osób)

Kryteria oceny :

 • walory głosowe
 • muzykalność
 • dobór repertuaru
 • interpretacja
 • ogólna prezentacja

Repertuar :

 • uczestnik zgłasza do wykonania jedną piosenkę w języku polskim

Jury powołane przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku na podstawie określonych w regulaminie kryteriów wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach.

 

Nagrody w finale za 1, 2, 3 miejsce:

 • w kategorii soliści: od 10 do 12 lat, od 13 do 16 lat, powyżej 16 lat

 • w kategorii zespołów wokalnych: od 10 do 12 lat, od 13 do 16 lat,

  osoby powyżej 16 lat

 • w kategorii muzykujących rodzin

Warunki uczestnictwa:

 • Kartę uczestnika należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2023 (piątek) na adres: Giżyckie Centrum Kultury ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko lub pocztą elektroniczną na e- mail : zaneta.roch@gck.gizycko.pl.

Uwaga!

Podkład muzyczny CD lub pendrive w formacie audio (bez elementów wokalnych) należy dostarczyć do 17 listopada 2023 (piątek) na adres: Giżyckie Centrum Kultury ul. Konarskiego 8, 11- 500 Giżycko i sprawdzić z akustykiem.

 

Kontakt z organizatorem:
Żaneta Sarnecka-Roch
mail: zaneta.roch@gck.gizycko.pl tel. 661 664 781

 

Formularze zgłoszeniowe