PEC stał się własnością miasta

W poniedziałek 26 września Miasto Giżycko zakończyło nabywanie udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Giżycku.

Oznacza to, że miasto, na podstawie umów zawartych z pozostałymi udziałowcami, stało się właścicielem spółki. Daje to miedzy innymi możliwość wdrażania nowych rozwiązań, a także większego rozwoju PEC-u na różnych płaszczyznach - do tej pory Giżycko dysponowało udziałami na poziomie 51 procent.

PEC Sp. z o. o. to kluczowe przedsiębiorstwo w branży ciepłowniczej, stanowi podstawę lokalnego rynku - dystrybuuje ciepło do wielu tysięcy giżyckich mieszkań.

 

 

Ważna informacja:

  • w Giżycku zgromadzono już taką ilość opału, która zabezpieczy potrzeby co najmniej do końca stycznia 2023 roku, zostały także zawarte umowy na przyszłe dostawy.

 

Adres strony internetowej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Giżycku https://www.pecgizycko.pl/

 

 

fot. gizycko.pl | K. Zadroga