Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Rewitalizacja parku przy ul. Gdańskiej

Fala

Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją

 

Realizacja zadania polega na opracowaniu dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem inwestycji:

- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej/branża sanitarna

- ciągi komunikacyjne (pieszo – rowerowe), schody, pochylnia

- miejsca rekreacji i odpoczynku

- mała architektura

- wymiana oświetlenia, rozbudowa i przebudowa systemu oświetleniowego/branża elektryczna

- zagospodarowanie terenów zielonych oraz oczka wodnego

-monitoring

 

Planowana całkowita kwota realizacji zadania: 13.000.000,00 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: 11.050.000,00 zł

 

Przewidywany okres realizacji inwestycji powyżej 12 miesięcy.

Etapy:

  1. Otrzymanie promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego
  2. Ogłoszenie przetargu na realizację zadania w terminie 6 miesięcy
  3. Wybór wykonawcy
  4. Podpisanie Promesy na realizację zadania
  5. Realizacja zadania
  6. Rozliczenie finansowe zadania
  7. Promocja zadania

 

 

Dofinansowanie  otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza (2021 r.)

 

Korzyści z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

 

 

https://www.bgk.pl/polski-lad/